Renovering av Kristallkronor

Restaurering & renovering av Kristallkronor

Vi återväcker din Kristallkronas forna glans.

Restaurering och renovering av kristallkronor och ljuskronor. Allt från rengöring, ombindning, metalldelar, riktning av stommen, elektrifiering samt utbyte och komplettering av prismor och glasdelar. Vi använder alltid prismor från tiden vid komplettering.

Bor du i södra Sverige så hanterar vi även transporten av renoveringsobjektet om du inte har möjlighet att besöka någon av våra butiker. Vi utför även vissa arbeten på plats. Kontakta oss gärna för mer information.

Vi utför även bevarande och åtgärdsplaner för institutioner. Grevinnans Butik är medlem i Vårda och Bevara, ett nätverk av kulturvårdsspecialister i Skåne.

Nedan finner du ett urval av de 100-tals restaureringar och renoveringar vi utfört under årens lopp.

renovering-kristallkronor-1

Ovan: Ljuskrona i Barockstil, 1800-talets mitt, i två våningar. Denna krona har hängt i en otroligt rökig miljö. Alltså fick vi börja med med att avlägsna all nikotin, så att den fick tillbaka original-patinan. Gammal el avlägsnades, de prismor som saknades ersattes med originalprismor. Grundlig rengöring av samtliga prismor, sedan ombindning av hela kronan.

Renovering av Kristallkronor

Ovan: Barockkrona tillverkad av R.G. 1816 (signerad). Senare elektrifiering, orört skick. Inga delar saknades och samtliga glasdelar i perfekt skick. Nedplockad i beståndsdelar, grundligt rengjord, delvis av elektrifierad samt ny el i andra delar och rekonditionerad.

renovering-kristallkronor-3

Ovan: Stor fin piggbotten-krona i Empirestil, 1800-talets andra hälft. Nerplockad, rengjord, ersatt gammal elektrifiering med ny, bytt ut felaktiga prismor samt helt ombunden.

Kontakta oss