Integritetspolicy

På Grevinnans Butik & Inredning värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur Grevinnans Butik & Inredning AB, org. nr SE559168-4328, Box 1059, 271 00 Ystad, e-mail: kundservice@grevinnans.se, (”Grevinnans Butik”, ”vi”, ”vår”) samlar in och använder din personliga information, den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?
ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna hantera beställning/ köpBehandlingar som utförs

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden
Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Användaruppgifter för ”mitt konto”
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid upp till 10 år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa ”mitt konto”Behandlingar som utförs

 • Skapandet av inloggningsfunktion.
 • Säkerställande av din identitet och ålder.
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter. Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik.
 • Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder.
 • Hantering av dina kundval (t.ex. din pro l och dina inställningar).
Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik. Betalningsinformation
 • Användarnamn och lösenord.
 • Inställningar avseende din profil och dina personliga val.
Laglig grund: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om skapa ett konto hos Grevinnans Butik.
Lagringsperiod: Så länge du har ditt konto hos Grevinnans Butik & Inredning.
ÄndamålBehandlingar som utförsKategorier av personuppgifter
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagenBehandlingar som utförs

 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndig- hetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produkt- säkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Geografisk information
 • IP-adress
 • Logginformation
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Lagringsperiod: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
Vilka underbiträden behandlar dina personuppgifter?
BehandlingLeverantör
Ta emot och hantera din betalningsinformationKlarna Bank AB
Leverans inklusive aviseringDeutsche Post DHL Group
Leverans inklusive aviseringPostNord Sverige AB
Förvaring av dataGleSys AB
E-postkommunikationGoogle
Vilka rättigheter har du över din data?

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.


Sidan uppdaterades 2022-05-15