Lyx

Om en Ljuskrona var en Rolls Royce

Kvalitet håller i längden.

På senaste kvalitetsauktionen i juni 2015, på Stockholms Auktionsverk, såldes en alldeles förträfflig ljuskrona tillverkad av Olof Westerberg. Detta exemplar var dessutom signerat, vilket är mycket ovanligt när det gäller ljuskronor. Utropspriset var på 200.000 – 250.000 kronor, men såldes till slut för 300.000 kronor.

Man kan konstatera att detta är inte en jättestor krona, tillverkad sent under gustaviansk tid, trots detta går den betydligt över utrop.

Text från Stockholms Auktionsverk

LJUSKRONA från LEUFSTA av OLOF WESTERBERG (spegelmakare, glasslipare och tillverkare av ljuskronor i Stockholm 1750-död efter 1817), högklassigt stockholmsarbete i transition, signerad och daterad på bottenplattan OWB 18/1 1812, för sex ljus, brännförgylld stomme, behängd med olikslipade prismor i form av droppar, klumpar, ovaler och romboider, krönt av plym, dubbla fall, stomme med förgylld hjärtstång och blåsta stamglas, volutformade dragare, ljusringen med girlanger, kulor och oktogoner, höjd 90, diameter 67 cm; smärre lagningar, en arm med bristning, nagg.

Vem var då denne Olof Westerberg?

Olof Westerberg tillhör en av de få tillverkare av ljuskronor under 1700-talet som signerade och daterade sina alster, antingen genom ristade märkningar på bottenplattan eller på små ihopvikta lumppapperslappar. Tack vare hans framsynta märkningar får vi en inblick i den gustavianska och sengustavianska tidens belysningsföremål. I motsats till den gängse uppfattningen så levde rokokons formspråk kvar långt fram under 1700-talet och in på 1800-talets början.

På Skokloster finns exempelvis en ljuskrona med datering 21 juli 1786 av Westerberg, som enligt hans egna anteckningar blivit ”Omkläd af mig 1817 d. 1 Nowem Olof Westerberg”. Man kan konstatera att Westerberg arbetar med ljuskronor i såväl rokoko, gustaviansk, som sengustavianskstil, dock med övervikt åt rokokon.

Ovan: Ljuskrona från Leufsta av Olof Westerberg — Bild från Stockholms Auktionsverk